Glaukos Corporation (GKOS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 443 859 486 126 469 442 262 878 176 567
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 72 359 63 360 49 702 57 700 30 365
Wskaźnik płynności bieżącej 6,13 7,67 9,45 4,56 5,81

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $443 859K ÷ $72 359K
= 6,13


Analiza porównawcza

2022