Glaukos Corporation (GKOS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 353 572 352 725 250 106 58 435 0
Aktywa razem w tys. USD 1 002 380 1 049 700 1 005 500 818 400 206 970
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,35 0,34 0,25 0,07 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $353 572K ÷ $1 002 380K
= 0,35


Analiza porównawcza

2022