Glaukos Corporation (GKOS)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD -134 661 -99 195 -49 593 -120 348 15 424
Aktywa razem w tys. USD 940 414 1 002 380 1 049 700 1 005 500 818 400
ROA -14,32% -9,90% -4,72% -11,97% 1,88%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-134 661K ÷ $940 414K
= -14,32%


Analiza porównawcza

2023