Glaukos Corporation (GKOS)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -99 195 -49 593 -120 348 15 424 -12 951
Aktywa razem w tys. USD 1 002 380 1 049 700 1 005 500 818 400 206 970
ROA -9,90% -4,72% -11,97% 1,88% -6,26%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-99 195K ÷ $1 002 380K
= -9,90%


Analiza porównawcza

2022