Graham Holdings Co. (GHC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 791 727 760 529 789 199 949 190 970 331 912 955 880 542 1 065 720
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 98 997 89 109 99 977 102 391 82 982 79 853 90 264 86 546
Należności w tys. USD 570 092 559 495 515 122 532 932 640 215 594 246 533 430 530 559
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 174 010 1 141 060 1 020 420 1 042 890 1 166 340 1 020 610 902 602 927 734
Wskaźnik płynności szybkiej 1,24 1,23 1,38 1,52 1,45 1,56 1,67 1,81

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($791 727K + $98 997K + $570 092K) ÷ $1 174 010K
= 1,24


Analiza porównawcza

2022/Q4