Graham Holdings Co. (GHC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 866 925 832 327 773 044 739 848 791 727 760 529 789 199 949 190
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 121 231 102 639 122 783 114 896 98 997 89 109 99 977 102 391
Należności w tys. USD 531 935 543 262 470 411 510 849 570 092 559 495 515 122 532 932
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 229 680 1 151 850 1 108 390 1 128 290 1 174 010 1 141 060 1 020 420 1 042 890
Wskaźnik płynności szybkiej 1,24 1,28 1,23 1,21 1,24 1,23 1,38 1,52

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($866 925K + $121 231K + $531 935K) ÷ $1 229 680K
= 1,24


Analiza porównawcza

2023/Q4