Graham Holdings Co. (GHC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 110 315 130 577 153 698 254 270 215 467
Aktywa razem w tys. USD 7 425 520 6 444 120 5 931 240 4 764 040 4 937 820
Operacyjny ROA 1,49% 2,03% 2,59% 5,34% 4,36%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $110 315K ÷ $7 425 520K
= 1,49%


Analiza porównawcza

2021