Graham Holdings Co. (GHC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 791 727 970 331 1 001 570 800 132 767 837
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 98 997 82 982 76 465 105 595 82 723
Należności w tys. USD 570 092 640 215 566 469 634 951 601 446
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 174 010 1 166 340 949 646 1 041 870 812 162
Wskaźnik płynności szybkiej 1,24 1,45 1,73 1,48 1,79

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($791 727K + $98 997K + $570 092K) ÷ $1 174 010K
= 1,24


Analiza porównawcza

2022