Graham Holdings Co. (GHC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 866 925 791 727 970 331 1 001 570 800 132
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 121 231 98 997 82 982 76 465 105 595
Należności w tys. USD 531 935 570 092 640 215 566 469 634 951
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 229 680 1 174 010 1 166 340 949 646 1 041 870
Wskaźnik płynności szybkiej 1,24 1,24 1,45 1,73 1,48

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($866 925K + $121 231K + $531 935K) ÷ $1 229 680K
= 1,24


Analiza porównawcza

2023