Graham Holdings Co. (GHC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 708 090 1 847 170 1 774 190 1 663 480 1 532 340
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 174 010 1 166 340 949 646 1 041 870 812 162
Wskaźnik płynności bieżącej 1,45 1,58 1,87 1,60 1,89

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 708 090K ÷ $1 174 010K
= 1,45


Analiza porównawcza

2022