Graham Holdings Co. (GHC)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 657 720 2 114 520 1 912 110 2 023 200 1 687 430
Zapasy w tys. USD 226 811 141 471 120 622 108 928 69 477
Rotacja zapasów 11,72 14,95 15,85 18,57 24,29

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 657 720K ÷ $226 811K
= 11,72


Analiza porównawcza

2022