Graham Holdings Co. (GHC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 657 720 2 114 520 1 912 110 2 023 200 1 687 430
Zobowiązania handlowe w tys. USD 136 186 126 985 0 0 0
Rotacja zobowiązań 19,52 16,65

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 657 720K ÷ $136 186K
= 19,52


Analiza porównawcza

2022