Graham Holdings Co. (GHC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 924 490 3 185 970 2 889 120 2 932 100 2 695 970
Property, plant and equipment w tys. USD 503 000 468 126 378 286 384 670 293 085
Rotacja aktywów trwałych 7,80 6,81 7,64 7,62 9,20

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 924 490K ÷ $503 000K
= 7,80


Analiza porównawcza

2022