Graham Holdings Co. (GHC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 832 327 773 044 739 848 791 727 760 529 789 199 949 190 970 331
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 102 639 122 783 114 896 98 997 89 109 99 977 102 391 82 982
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 151 850 1 108 390 1 128 290 1 174 010 1 141 060 1 020 420 1 042 890 1 166 340
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,81 0,81 0,76 0,76 0,74 0,87 1,01 0,90

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($832 327K + $102 639K) ÷ $1 151 850K
= 0,81


Analiza porównawcza

2023/Q3