Graham Holdings Co. (GHC)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Rotacja zapasów 11,93 13,22 14,42 14,95 20,51 15,71 14,27 15,85
Rotacja należności 6,65 6,83 6,36 4,98 5,23 5,66 5,41 5,10
Rotacja zobowiązań 21,20 16,46 22,53 16,65 19,56 17,03
Rotacja kapitału pracującego 7,47 6,06 4,68 4,68 4,57 4,09 3,15 3,50

Średnia liczba dni

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Cykl zapasów dni 30,60 27,61 25,32 24,42 17,79 23,23 25,57 23,03
Cykl należności dni 54,85 53,41 57,41 73,35 69,74 64,52 67,49 71,57
Cykl zobowiązań dni 17,22 22,18 16,20 21,92 18,66 21,43

Długoterminowe

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Rotacja aktywów trwałych 7,95 7,96 7,42 6,81 6,74 8,08 7,63 7,64
Rotacja aktywów razem 0,51 0,49 0,46 0,43 0,47 0,46 0,44 0,45