Esco Technologies, Inc. (ESE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q1
(31 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 51 396 41 866 56 052 48 221 51 922 97 724 61 019 54 324
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 154 834 156 605 153 131 155 349 141 448 147 850 145 558 143 425
Należności w tys. USD 194 395 198 557 192 146 180 817 159 658 164 645 168 720 140 497
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 304 693 314 651 308 951 297 055 292 760 318 129 292 095 277 795
Wskaźnik płynności szybkiej 1,31 1,26 1,30 1,29 1,21 1,29 1,28 1,22

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($51 396K + $154 834K + $194 395K) ÷ $304 693K
= 1,31


Analiza porównawcza

2024/Q1

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Esco Technologies, Inc.
ESE
1,31
Iridium Communications Inc
IRDM
1,37
Lumentum Holdings Inc
LITE
2,42