Esco Technologies, Inc. (ESE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 51 922 97 724 61 019 54 324 55 715 112 464 78 359 45 653
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 141 448 147 850 145 558 143 425 128 192 232 866 116 050 112 525
Należności w tys. USD 159 658 164 645 168 720 140 497 135 874 292 682 135 343 124 580
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 292 760 318 129 292 095 277 795 265 874 555 528 253 392 246 583
Wskaźnik płynności szybkiej 1,21 1,29 1,28 1,22 1,20 1,15 1,30 1,15

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($51 922K + $141 448K + $159 658K) ÷ $292 760K
= 1,21


Analiza porównawcza

2023/Q1

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Esco Technologies, Inc.
ESE
1,21
Iridium Communications Inc
IRDM
1,88
Lumentum Holdings Inc
LITE
2,61