Esco Technologies, Inc. (ESE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 581 095 572 622 466 154 446 630 495 194
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 314 651 318 129 277 764 256 029 251 635
Wskaźnik płynności bieżącej 1,85 1,80 1,68 1,74 1,97

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $581 095K ÷ $314 651K
= 1,85


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Esco Technologies, Inc.
ESE
1,85
Iridium Communications Inc
IRDM
2,06
Lumentum Holdings Inc
LITE
4,38