Esco Technologies, Inc. (ESE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 572 622 932 308 446 630 495 194 396 023
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 318 129 555 528 256 029 251 635 200 530
Wskaźnik płynności bieżącej 1,80 1,68 1,74 1,97 1,97

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $572 622K ÷ $318 129K
= 1,80


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Esco Technologies, Inc.
ESE
1,80
Iridium Communications Inc
IRDM
2,16
Lumentum Holdings Inc
LITE
4,38