Esco Technologies, Inc. (ESE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 97 724 112 464 52 560 61 808 30 477
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 147 850 232 866 113 799 130 134 66 390
Należności w tys. USD 164 645 292 682 144 082 174 427 163 740
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 318 129 555 528 256 029 251 635 200 530
Wskaźnik płynności szybkiej 1,29 1,15 1,21 1,46 1,30

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($97 724K + $147 850K + $164 645K) ÷ $318 129K
= 1,29


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Esco Technologies, Inc.
ESE
1,29
Iridium Communications Inc
IRDM
3,63
Lumentum Holdings Inc
LITE
4,03