Esco Technologies, Inc. (ESE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 41 866 97 724 56 232 52 560 61 808
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 156 605 147 850 116 433 113 799 130 134
Należności w tys. USD 198 557 164 645 146 341 144 082 174 427
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 314 651 318 129 277 764 256 029 251 635
Wskaźnik płynności szybkiej 1,26 1,29 1,15 1,21 1,46

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($41 866K + $156 605K + $198 557K) ÷ $314 651K
= 1,26


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Esco Technologies, Inc.
ESE
1,26
Iridium Communications Inc
IRDM
1,37
Lumentum Holdings Inc
LITE
3,74