Esco Technologies, Inc. (ESE)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Rotacja zapasów 3,15 3,24 3,02 3,36 3,95
Rotacja należności 4,81 5,21 4,89 5,09 4,66
Rotacja zobowiązań 6,67 6,67 7,85 9,05 7,13
Rotacja kapitału pracującego 3,59 3,37 3,80 3,85 3,34

Średnia liczba dni

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Cykl zapasów dni 115,76 112,81 120,68 108,67 92,47
Cykl należności dni 75,81 70,08 74,66 71,75 78,31
Cykl zobowiązań dni 54,70 54,70 46,48 40,32 51,23

Długoterminowe

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Rotacja aktywów trwałych 6,15 5,50 4,64 5,24 5,03
Rotacja aktywów razem 0,57 0,52 0,45 0,53 0,55