Esco Technologies, Inc. (ESE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 430 880 732 915 812 970 771 582 685 740
Aktywa razem w tys. USD 3 154 690 1 373 520 1 466 720 1 265 120 1 260 440
Rotacja aktywów razem 0,45 0,53 0,55 0,61 0,54

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 430 880K ÷ $3 154 690K
= 0,45


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Esco Technologies, Inc.
ESE
0,45
Iridium Communications Inc
IRDM
0,19
Lumentum Holdings Inc
LITE
0,41