Esco Technologies, Inc. (ESE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 956 033 857 502 715 440 732 915 812 970
Aktywa razem w tys. USD 1 683 210 1 654 460 1 577 340 1 373 520 1 466 720
Rotacja aktywów razem 0,57 0,52 0,45 0,53 0,55

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $956 033K ÷ $1 683 210K
= 0,57


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Esco Technologies, Inc.
ESE
0,57
Iridium Communications Inc
IRDM
0,30
Lumentum Holdings Inc
LITE
0,38