Esco Technologies, Inc. (ESE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 97 724 56 232 52 560 61 808 30 477
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 147 850 116 433 113 799 130 134 66 390
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 318 129 277 764 256 029 251 635 200 530
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,77 0,62 0,65 0,76 0,48

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($97 724K + $147 850K) ÷ $318 129K
= 0,77


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Esco Technologies, Inc.
ESE
0,77
Iridium Communications Inc
IRDM
1,30
Lumentum Holdings Inc
LITE
3,35