Devon Energy Corp. (DVN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 7 920 000 3 246 000 -133 000 177 000 1 602 000
Aktywa razem w tys. USD 23 721 000 21 025 000 9 912 000 13 717 000 19 566 000
Operacyjny ROA 33,39% 15,44% -1,34% 1,29% 8,19%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $7 920 000K ÷ $23 721 000K
= 33,39%


Analiza porównawcza

2022