Devon Energy Corp. (DVN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 169 000 12 206 000 4 828 000 6 220 000 10 734 000
Property, plant and equipment w tys. USD 18 106 000 15 008 000 5 393 000 8 593 000 13 935 000
Rotacja aktywów trwałych 1,06 0,81 0,90 0,72 0,77

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $19 169 000K ÷ $18 106 000K
= 1,06


Analiza porównawcza

2022