Devon Energy Corp. (DVN)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 169 000 12 206 000 4 828 000 6 220 000 10 734 000
Należności w tys. USD 1 767 000 1 626 000 775 000 832 000 885 000
Rotacja należności 10,85 7,51 6,23 7,48 12,13

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $19 169 000K ÷ $1 767 000K
= 10,85


Analiza porównawcza

2022