Devon Energy Corp. (DVN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 169 000 12 206 000 4 828 000 6 220 000 10 734 000
Aktywa razem w tys. USD 23 721 000 21 025 000 9 912 000 13 717 000 19 566 000
Rotacja aktywów razem 0,81 0,58 0,49 0,45 0,55

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $19 169 000K ÷ $23 721 000K
= 0,81


Analiza porównawcza

2022