Devon Energy Corp. (DVN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 454 000 2 271 000 2 237 000 1 464 000 2 414 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 469 000 352 000 248 000 279 000 941 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 105 000 3 087 000 1 440 000 1 927 000 2 226 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,62 0,85 1,73 0,90 1,51

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 454 000K + $469 000K) ÷ $3 105 000K
= 0,62


Analiza porównawcza

2022