Devon Energy Corp. (DVN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 891 000 4 249 000 3 260 000 3 851 000 4 437 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 105 000 3 087 000 1 440 000 1 927 000 2 226 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,25 1,38 2,26 2,00 1,99

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 891 000K ÷ $3 105 000K
= 1,25


Analiza porównawcza

2022