Walt Disney Co (The) (DIS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Zysk (strata) netto 2 354 000 3 145 000 1 995 000 -2 864 000 11 054 000
Amortyzacja 5 369 000 5 163 000 5 111 000 5 345 000 4 160 000
Zmiana stanu należności -322 000 -715 000 659 000 -2 773 000 6 147 000
Zmiana stanu zapasów 221 000 411 000 -252 000 -66 000 257 000
Zmiana stanu gotówki 2 567 000 -4 344 000 -1 955 000 12 496 000 1 268 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 9 866 000 6 002 000 5 566 000 7 618 000 6 606 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 969 000 -4 943 000 -3 578 000 -4 022 000 -4 876 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 641 000 -5 008 000 -3 171 000 -3 637 000 -4 118 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 724 000 -4 729 000 -4 385 000 -8 480 000 -1 090 000