Walt Disney Co (The) (DIS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 3 145 000 3 990 000 -2 864 000 11 054 000 12 598 000 8 980 000
Amortyzacja 5 163 000 10 222 000 5 345 000 4 160 000 3 011 000 2 782 000
Zmiana stanu należności -14 082 000 14 026 000 -2 773 000 6 147 000 701 000 -432 000
Zmiana stanu zapasów -920 000 1 079 000 -66 000 257 000 19 000 -17 000
Zmiana stanu gotówki -20 303 000 14 004 000 12 496 000 1 268 000 133 000 -593 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 002 000 11 132 000 7 618 000 6 606 000 14 295 000 12 343 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 943 000 -7 156 000 -4 022 000 -4 876 000 -4 465 000 -3 623 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 008 000 -6 342 000 -3 637 000 -4 118 000 -5 336 000 -4 111 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 729 000 -8 770 000 -8 480 000 -1 090 000 -8 843 000 -8 959 000