Walt Disney Co (The) (DIS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 88 898 000 82 722 000 67 418 000 65 388 000 69 570 000
Aktywa razem w tys. USD 205 579 000 203 631 000 203 609 000 201 549 000 193 984 000
Rotacja aktywów razem 0,43 0,41 0,33 0,32 0,36

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $88 898 000K ÷ $205 579 000K
= 0,43