Walt Disney Co (The) (DIS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 82 722 000 134 836 000 65 388 000 69 570 000 59 434 000
Aktywa razem w tys. USD 203 631 000 407 218 000 201 549 000 193 984 000 98 598 000
Rotacja aktywów razem 0,41 0,33 0,32 0,36 0,60

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $82 722 000K ÷ $203 631 000K
= 0,41