Walt Disney Co (The) (DIS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 88 898 000 82 722 000 67 418 000 65 388 000 69 570 000
Property, plant and equipment w tys. USD 34 941 000 33 596 000 32 624 000 32 078 000 31 603 000
Rotacja aktywów trwałych 2,54 2,46 2,07 2,04 2,20

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $88 898 000K ÷ $34 941 000K
= 2,54