Walt Disney Co (The) (DIS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 82 722 000 134 836 000 65 388 000 69 570 000 59 434 000
Property, plant and equipment w tys. USD 33 596 000 65 248 000 32 078 000 31 603 000 29 540 000
Rotacja aktywów trwałych 2,46 2,07 2,04 2,20 2,01

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $82 722 000K ÷ $33 596 000K
= 2,46