Walt Disney Co (The) (DIS)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 42 101 000 45 518 000 48 786 000 52 917 000 38 129 000
Kapitał własny w tys. USD 99 277 000 95 008 000 88 553 000 83 583 000 88 877 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,42 0,48 0,55 0,63 0,43

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $42 101 000K ÷ $99 277 000K
= 0,42