Walt Disney Co (The) (DIS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 67 314 000 35 251 000 28 124 000 16 825 000 15 889 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 62 154 000 26 628 000 31 341 000 17 860 000 19 595 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,08 1,32 0,90 0,94 0,81

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $67 314 000K ÷ $62 154 000K
= 1,08