Walt Disney Co (The) (DIS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 32 763 000 29 098 000 33 657 000 35 251 000 28 124 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 139 000 29 073 000 31 077 000 26 628 000 31 341 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,05 1,00 1,08 1,32 0,90

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $32 763 000K ÷ $31 139 000K
= 1,05