Walt Disney Co (The) (DIS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 14 182 000 11 615 000 15 959 000 17 914 000 5 418 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 288 000 3 089 000 3 000 000 3 046 000 5 576 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 139 000 29 073 000 31 077 000 26 628 000 31 341 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,59 0,51 0,61 0,79 0,35

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($14 182 000K + $4 288 000K) ÷ $31 139 000K
= 0,59