Walt Disney Co (The) (DIS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 11 615 000 31 918 000 17 914 000 5 418 000 4 150 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 089 000 6 000 000 3 046 000 5 576 000 1 949 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 29 073 000 62 154 000 26 628 000 31 341 000 17 860 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,51 0,61 0,79 0,35 0,34

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($11 615 000K + $3 089 000K) ÷ $29 073 000K
= 0,51