Walt Disney Co (The) (DIS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży 88 898 000 82 722 000 67 418 000 65 388 000 69 570 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 59 201 000 54 401 000 45 131 000 43 880 000 42 018 000
Zysk ze sprzedaży brutto 29 697 000 28 321 000 22 287 000 21 508 000 27 552 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 15 336 000 16 388 000 13 517 000 12 369 000 11 541 000
Zysk operacyjny 8 992 000 6 770 000 3 659 000 3 794 000 11 748 000
Koszty odsetek netto 1 973 000 1 549 000 1 546 000 1 491 000 1 246 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 769 000 5 285 000 2 561 000 -1 743 000 13 944 000
Podatek dochodowy 1 379 000 1 732 000 25 000 699 000 3 031 000
Udziały niekontrolujące 1 036 000 360 000 512 000 390 000 530 000
Zysk (strata) netto 2 354 000 3 145 000 1 995 000 -2 864 000 11 054 000