Walt Disney Co (The) (DIS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 82 722 000 134 836 000 65 388 000 69 570 000 59 434 000 55 137 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 54 401 000 90 262 000 43 880 000 42 018 000 32 726 000 30 306 000
Zysk ze sprzedaży brutto 28 321 000 44 574 000 21 508 000 27 552 000 26 708 000 24 831 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 16 388 000 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 6 770 000 7 318 000 3 794 000 11 748 000 14 735 000 13 873 000
Koszty odsetek netto 1 549 000 3 092 000 1 491 000 1 246 000 574 000 385 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 285 000 5 122 000 -1 743 000 13 944 000 14 729 000 13 788 000
Podatek dochodowy 1 732 000 50 000 699 000 3 031 000 1 663 000 4 422 000
Udziały niekontrolujące 360 000 1 024 000 390 000 530 000 468 000 386 000
Zysk (strata) netto 3 145 000 3 990 000 -2 864 000 11 054 000 12 598 000 8 980 000