Chevron Corp. (CVX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 17 901 000 15 431 000 12 370 000 11 704 000 5 675 000 6 032 000 7 561 000 7 108 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 739 000 4 604 000 4 243 000 3 225 000 3 339 000 3 409 000 3 468 000 3 587 000
Należności w tys. USD 20 456 000 22 466 000 26 860 000 23 255 000 18 419 000 16 567 000 15 705 000 14 118 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 34 208 000 36 883 000 39 121 000 31 203 000 26 791 000 25 188 000 28 147 000 27 480 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,23 1,15 1,11 1,22 1,02 1,03 0,95 0,90

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($17 901 000K + $3 739 000K + $20 456 000K) ÷ $34 208 000K
= 1,23


Analiza porównawcza

2022/Q4