Chevron Corp. (CVX)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 235 717 000 155 606 000 94 471 000 139 865 000 158 902 000
Należności w tys. USD 20 456 000 18 419 000 11 471 000 13 325 000 15 050 000
Rotacja należności 11,52 8,45 8,24 10,50 10,56

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $235 717 000K ÷ $20 456 000K
= 11,52


Analiza porównawcza

2022