Chevron Corp. (CVX)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 35 465 000 15 625 000 -5 543 000 2 924 000 14 824 000
Kapitał własny w tys. USD 159 282 000 139 067 000 131 688 000 144 213 000 154 554 000
ROE 22,27% 11,24% -4,21% 2,03% 9,59%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $35 465 000K ÷ $159 282 000K
= 22,27%


Analiza porównawcza

2022