Chevron Corp. (CVX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 17 901 000 5 675 000 5 627 000 5 749 000 10 345 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 739 000 3 339 000 3 304 000 3 407 000 2 922 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 34 208 000 26 791 000 22 183 000 26 530 000 27 171 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,63 0,34 0,40 0,35 0,49

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($17 901 000K + $3 739 000K) ÷ $34 208 000K
= 0,63


Analiza porównawcza

2022