Chevron Corp. (CVX)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 39 950 000 16 180 000 -6 569 000 100 000 14 446 000
Aktywa razem w tys. USD 257 709 000 239 535 000 239 790 000 237 428 000 253 863 000
Operacyjny ROA 15,50% 6,75% -2,74% 0,04% 5,69%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $39 950 000K ÷ $257 709 000K
= 15,50%


Analiza porównawcza

2022