Chevron Corp. (CVX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 235 717 000 155 606 000 94 471 000 139 865 000 158 902 000
Property, plant and equipment w tys. USD 143 591 000 146 961 000 156 618 000 150 494 000 169 207 000
Rotacja aktywów trwałych 1,64 1,06 0,60 0,93 0,94

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $235 717 000K ÷ $143 591 000K
= 1,64


Analiza porównawcza

2022