Chevron Corp. (CVX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 50 343 000 51 503 000 51 188 000 44 709 000 33 738 000 32 137 000 32 973 000 30 433 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 34 208 000 36 883 000 39 121 000 31 203 000 26 791 000 25 188 000 28 147 000 27 480 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,47 1,40 1,31 1,43 1,26 1,28 1,17 1,11

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $50 343 000K ÷ $34 208 000K
= 1,47


Analiza porównawcza

2022/Q4