Chevron Corp. (CVX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 119 196 000 125 393 000 131 155 000 142 174 000 145 416 000 138 083 000 123 827 000 104 453 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 20 423 000 21 649 000 18 656 000 17 942 000 18 955 000 21 699 000 24 906 000 20 137 000
Rotacja zobowiązań 5,84 5,79 7,03 7,92 7,67 6,36 4,97 5,19

2023/Q4 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $119 196 000K ÷ $20 423 000K
= 5,84


Analiza porównawcza

2023/Q4