Comstock Resources, Inc. (CRK)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 152 570 2 615 240 2 517 150 2 500 130
Aktywa razem w tys. USD 5 694 260 4 668 230 4 623 980 4 657 120
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,38 0,56 0,54 0,54

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 152 570K ÷ $5 694 260K
= 0,38


Analiza porównawcza

2022