Comstock Resources, Inc. (CRK)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 628 060 1 850 730 858 195 768 689
Aktywa razem w tys. USD 5 694 260 4 668 230 4 623 980 4 657 120
Rotacja aktywów razem 0,64 0,40 0,19 0,17

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 628 060K ÷ $5 694 260K
= 0,64


Analiza porównawcza

2022