Comstock Resources, Inc. (CRK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 54 652 30 663 30 272 18 532
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 34 233 7 441 12 757 77 539
Należności w tys. USD 521 283 275 617 153 701 189 111
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 756 137 633 984 441 592 392 376
Wskaźnik płynności szybkiej 0,81 0,49 0,45 0,73

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($54 652K + $34 233K + $521 283K) ÷ $756 137K
= 0,81


Analiza porównawcza

2022