Comstock Resources, Inc. (CRK)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 644 987 318 736 199 810 289 685
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 756 137 633 984 441 592 392 376
Wskaźnik płynności bieżącej 0,85 0,50 0,45 0,74

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $644 987K ÷ $756 137K
= 0,85


Analiza porównawcza

2022