Comstock Resources, Inc. (CRK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 54 652 30 663 30 272 18 532
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 34 233 7 441 12 757 77 539
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 756 137 633 984 441 592 392 376
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,12 0,06 0,10 0,24

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($54 652K + $34 233K) ÷ $756 137K
= 0,12


Analiza porównawcza

2022