Comstock Resources, Inc. (CRK)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 2 281 140 1 062 850 163 015 274 911
Aktywa razem w tys. USD 5 694 260 4 668 230 4 623 980 4 657 120
Operacyjny ROA 40,06% 22,77% 3,53% 5,90%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $2 281 140K ÷ $5 694 260K
= 40,06%


Analiza porównawcza

2022