Comstock Resources, Inc. (CRK)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 628 060 1 850 730 858 195 768 689
Property, plant and equipment w tys. USD 4 622 660 4 007 150 4 084 550 4 008 800
Rotacja aktywów trwałych 0,78 0,46 0,21 0,19

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 628 060K ÷ $4 622 660K
= 0,78


Analiza porównawcza

2022