Capri Holdings Ltd (CPRI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Zysk (strata) netto 822 000 -62 000 -223 000 543 000 591 900 552 500
Amortyzacja 193 000 212 000 249 000 225 000 208 600 219 800
Zmiana stanu należności 66 000 79 000 -84 000 103 100 22 100 -39 000
Zmiana stanu zapasów 360 000 -91 000 -126 000 292 300 111 400 2 500
Zmiana stanu gotówki -63 000 -360 000 420 000 8 900 -64 600 -474 300
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 704 000 624 000 859 000 694 000 1 062 500 1 028 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -131 000 -111 000 -223 000 -184 000 -123 600 -170 300
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 58 000 -124 000 -62 000 -2 125 000 -1 533 400 -650 900
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -800 000 -870 000 -497 000 1 451 000 389 600 -843 600