Capri Holdings Ltd (CPRI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Rotacja zapasów 1,74 1,99 2,76 2,16 2,81
Rotacja należności 12,19 10,20 17,40 13,00 15,73
Rotacja zobowiązań 3,44 2,86 5,33 5,55 6,32
Rotacja kapitału pracującego 17,40 11,26 28,01 15,63

Średnia liczba dni

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Cykl zapasów dni 209,45 183,62 132,39 169,02 129,70
Cykl należności dni 29,95 35,78 20,98 28,08 23,20
Cykl zobowiązań dni 106,06 127,74 68,52 65,80 57,73

Długoterminowe

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Rotacja aktywów trwałych 11,88 8,37 9,89 8,52 8,09
Rotacja aktywów razem 0,76 0,54 0,70 0,79 1,16