Capri Holdings Ltd (CPRI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
Rotacja zapasów 1,79 1,74 1,99 2,76
Rotacja należności 14,44 12,19 10,20 17,40
Rotacja zobowiązań 3,99 3,44 2,86 5,33
Rotacja kapitału pracującego 13,38 17,40 11,26

Średnia liczba dni

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
Cykl zapasów dni 203,59 209,45 183,62 132,39
Cykl należności dni 25,27 29,95 35,78 20,98
Cykl zobowiązań dni 91,49 106,06 127,74 68,52

Długoterminowe

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
Rotacja aktywów trwałych 10,18 11,88 8,37 9,89
Rotacja aktywów razem 0,77 0,76 0,54 0,70