Capri Holdings Ltd (CPRI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 619 000 5 654 000 4 060 000 5 551 000
Property, plant and equipment w tys. USD 552 000 476 000 485 000 561 000
Rotacja aktywów trwałych 10,18 11,88 8,37 9,89

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $5 619 000K ÷ $552 000K
= 10,18


Analiza porównawcza

2023