Capri Holdings Ltd (CPRI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 619 000 5 654 000 4 060 000 5 551 000
Aktywa razem w tys. USD 7 295 000 7 480 000 7 481 000 7 946 000
Rotacja aktywów razem 0,77 0,76 0,54 0,70

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $5 619 000K ÷ $7 295 000K
= 0,77


Analiza porównawcza

2023